JARS Subsidies

Door de bomen het bos weer zien

Overheden hebben diverse ‘potjes’ waarmee bedrijfsactiviteiten kunnen worden gesubsidieerd, veelal gericht op MKB bedrijven. De grote hoeveelheid regelingen en regels zorgt echter voor een onoverzichtelijk geheel. Door de bomen het bos nog kunnen zien is lastig, laat staan om zelf de noodzakelijke tijd te investeren om deze potjes te kunnen aanspreken.

JARS Subsidies helpt het Nederlandse MKB, alleen of in samenwerkingsverbanden, te innoveren, te verduurzamen en te internationaliseren door subsidies en financieringen te verkrijgen. Samen vinden we de weg.

Een goede subsidieaanvraag vereist kennis van de regeling en kost bovendien (veel) tijd. Tegelijkertijd loopt de dagelijkse business ook door. Blijf focussen op je bedrijf, terwijl wij doen waar wij goed in zijn: geldpotjes aanspreken.

Services

JARS Subsidies helpt bedrijven bij het zoeken naar realistische subsidiemogelijkheden. In overleg stellen we vast welke regelingen interessant zijn voor je bedrijf, waarna wij de aanvraag voorbereiden, opstellen en tijdig indienen. Na goedkeuring van de aanvraag ondersteunen we bij het voeren van een subsidie-administratie en het opstellen van rapportages. Onze vergoeding is in principe op basis van ‘no cure, no pay’ (op realisatiebasis!), variaties zijn uiteraard bespreekbaar.

Benieuwd welke subsidies en financieringen voor jouw bedrijfsactiviteiten beschikbaar zijn? Mail of bel (020 233 66 77) ons, zodat we tijdens een kop koffie (of al telefonisch) op hoofdlijnen kunnen aangeven wat mogelijk is. Samen bespreken we de voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden en bepalen we voor welke regelingen we een aanvraag gaan doen.

Innoveren

Innovatie kost veel geld, in de vorm van uren, kennis en materialen. Daarom is het mogelijk om innovatie-potjes aan te spreken voor eigen productontwikkeling, onderzoek hiernaar en het vinden van vervolgfinanciering.

Mogelijkheden

De overheid stimuleert innovatie door subsidies beschikbaar te stellen. Niet alleen voor grote ondernemingen, maar ook en vooral voor MKB bedrijven.

Veel innovatie-regelingen zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe software en/of nieuwe producten (hardware). Innovatieve diensten komen niet altijd in aanmerking. De mate van innovatie die gevraagd wordt, verschilt per regeling: van nieuw voor het bedrijf tot nieuw voor Nederland (of zelfs wereldwijd).

De voorwaarden verschillen per regeling. Laat je vooraf dus goed informeren over de bij een subsidie behorende rechten en verplichtingen.

Populaire regelingen

 • WBSO – fiscale maatregel gericht op verlaging van de loonkosten
 • Eurostars – subsidie voor samen ontwikkelen met een Europese partij
 • MIT – subsidie voor samen ontwikkelen met een NL partij
 • Innovatiekrediet – financiering voor innovatie
 • Vroegefasefinanciering – financiering vroeg vernieuwingstraject

Ontwikkel je, alleen of in samenwerking met anderen, nieuwe producten en/of nieuwe software? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie van deze activiteiten. Neem vrijblijvend contact op met JARS Subsidies om de subsidiemogelijkheden in kaart te laten brengen.

Duurzaam investeren

Investeren in duurzame bedrijfsmiddelen loont. Energiezuiniger, milieuvriendelijker, lagere operationele kosten. De overheid verstrekt subsidies om je tegemoet te komen bij de hogere investeringskosten.

Mogelijkheden

Investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen zijn veelal hoger dan reguliere investeringen. Om bedrijven te stimuleren duurzame alternatieven te kiezen, verstrekt de overheid subsidies op deze investeringen.

Duurzame stimuleringen zijn veelal gericht op de aanschaf en installatie van energiezuinige en/of milieuvriendelijke alternatieven voor reguliere bedrijfsmiddelen en het opwekken van duurzame energie. De ontwikkeling van duurzame oplossing wordt (ook) bevorderd door innovatieregelingen.

De voorwaarden en mogelijkheden verschillen per regeling. Soms kun je zelfs achteraf nog subsidie aanvragen.

Populaire regelingen

 • EIA – Fiscaal vriendelijk investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen.
 • MIA/Vamil – Fiscaal vriendelijk investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
 • SDE+ – Subsidie voor het produceren van hernieuwbare energie.
 • ISDE – Subsidie gericht op investeringen om CO2 uitstoot te verlagen.

Heb je net geïnvesteerd in duurzame bedrijfsmiddelen, of ga je dit op korte termijn doen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie. Neem contact met ons op en laat je vrijblijvend informeren over de subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf.

Internationaliseren

Internationale groei is spannend, want nieuw terrein brengt onzekerheden met zich mee. Gelukkig is het mogelijk de risico’s te verzachten door gebruik te maken van subsidies en financieringen.

Internationaal denken

De ervaring leert dat het moeilijk is om genoeg grip te krijgen op de (on)mogelijkheden in een ander land. Cultuur, markt, wet- en regelgeving; het gaat anders dan je gewend bent. Doe – gesubsidieerd – onderzoek naar de kansen en valkuilen bij internationaal ondernemen.

1. Starter in International Business (SIB)*: subsidievouchers om (o.a.) marktonderzoek uit te voeren, een internationale jurist of fiscalist in te schakelen of voor deelname aan een handelsmissie.

2. DHI-regeling: subsidie voor het uitvoeren van een demonstratieproject, een haalbaarheidsstudie of een investeringsvoorbereidingsstudie in een Opkomende Markt.

Beide regelingen zijn cash-subsidies. Aanvragen voor SIB kunnen doorlopend worden ingediend, de DHI-regeling is een tender en kent jaarlijks twee openstellingen. Neem contact met ons op voor meer informatie over deze en andere regelingen.

Internationaal gaan

Na de onderzoeksfase komt het moment om daadwerkelijk te investeren in internationalisering. Door de overheid gefinancierde fondsen als het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) bieden interessante financieringsmogelijkheden.

1. DGGF: dit fonds verstrekt financiering aan Nederlandse MKB-ondernemingen (ook startups!) voor activiteiten in een groot aantal zgn. Opkomende Markten.

2. DTIF: dit fonds verstrekt financiering aan alle Nederlandse ondernemingen (dus niet alleen MKB). DTIF staat open voor alle landen, behalve voor de  DGGF landen en voor sanctielanden.

Bij beide fondsen geldt dat projecten maatschappelijk verantwoord en duurzaam moeten zijn: voldoen aan diverse MVO/ESG standaarden, waaronder de OESO richtlijnen. Wij zijn ESG gecertificeerd en kunnen hierbij ondersteunen.

Internationale agenda?

De sprong in het diepe wagen? Wij springen graag met je mee. En we kunnen nog veel meer voor je betekenen dan bovenstaande subsidies/financieringen helpen te verkrijgen. Neem direct contact met ons op voor meer informatie.

* Wij zijn door RvO aangemerkt om namens hen trajecten uit te voeren in het kader van de regeling Starters International Business (SIB).

Over JARS Subsidies

JARS Subsidies bestaat uit een team en netwerk van specialisten met een uitgebreide achtergrond in subsidies en (publieke) financieringen. Je hebt één aanspreekpunt waar je terecht kunt, altijd. Ook buiten kantooruren.

Waarden

 • Gedreven

 • Vasthoudend

 • Praktisch

 • Partners

Over

JARS Subsidies focust zich op de thema’s:

Innoveren
Duurzaam investeren
Internationaliseren

JARS Subsidies: specialist op het gebied van subsidies en financiering. We leveren services op diverse manieren, met altijd de wensen van jouw bedrijf als startpunt en een win-win situatie als eindpunt.

Contactgegevens

Je kunt ons bereiken via:

020 233 66 77
subsidies@jars.nl
Of de postduif 🙂

Vestigings- en postadres:
JARS Subsidies
Berenkoog 35, unit 1.6
1822BH Alkmaar
KvK 68195168

Wij zijn partner van MVO Nederland.

© Copyright JARS Subsidies - Alle rechten voorbehouden. JARS Subsidies is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de juistheid van informatie op websites van derden waarnaar via www.jarssubsidies.nl wordt doorgelinkt.